logo

Užsienio studentų įdarbinimas

Užsienio studentų bei absolventų įdarbinimas praktikai ir darbui (puslapis atnaujintas 2022-02-18)
Pasirinkite temą, kuri jus domina:

Talentų stinga daugelyje pasaulio šalių, ne išimtis ir Lietuva. Asociacijos Infobalt duomenimis, 2021 metais Lietuvoje trūko 15 000 IT specialistų. Be to, šios krypties bei kitų sričių specialistų trūkumas Lietuvoje didės. 

Užsienio studentų skaičius Lietuvoje kasmet auga. STRATA duomenimis, 2021-2022 mokslo metais Lietuvoje studijuoja 7702 užsienio piliečiai. Daugiausiai studijuoja sveikatos mokslų (n=2168), verslo ir viešosios vadybos (n=1857), inžinerijos bei informatikos mokslų (n=1247) srityse. Tačiau po studijų gyventi bei dirbti Lietuvoje lieka vos 7 procentai

(tai sudarytų 539 užsienio studentus, studijuojančius Lietuvoje  2021-2022 m. m.). Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), kurios narė yra ir Lietuva, vidurkis yra 25% užsienio studentų, kurie lieka priimančioje šalyje po studijų 

Vienas iš būdų įmonėms pritraukti talentus samdyti užsieniečius, baigusius studijas Lietuvoje.

Kodėl jūsų įmonei verta samdyti ar priimti praktikai užsienio studentą/absolventą?

Įmonių, veikiančių Vilniuje, įvardinti užsieniečių samdymo privalumai (pateikti duomenys iš kokybinio įmonių tyrimo (2021)): 

ĮVAIROVĖS NAUDOS KOLEKTYVUI 

 • Daugiau kūrybiškngumo bei originalesni problemų sprendimo būdai komandoje;
 • Kolektyve atsiranda daugiau kultūrinės įvairovės, kitokio požiūrio bei optimizmo;
 • Stiprinama komanda;
 • Užsieniečiai turi daugiau motyvacijos, įdeda daugiau pastangų bei yra atsidavę darbui; 

UŽSIENIO KALBOS 

 • Papildomos užsienio kalbos praplečia verslo pažinčių ratą bei papildomas galimybes plėstis pasaulinėje rinkoje;
 • Lietuviai darbuotojai skatinami gerinti anglų k. įgūdžius darbo aplinkoje bei pradėti mokytis naujų užsienio kalbų; 

KONKURENCINGUMAS, AUGIMAS, TARPTAUTIŠKUMAS 

 • Spartinama įmonės plėtra į užsienio rinkas; 
 • Patenkinamas bei supaprastinamas įmonės poreikis aptarnauti klientus anglų kalba; 
 • Lengviau uUžpildomos trūkstamų specialistų darbo vietos;
 • Įmonės konkurencingumo didinimas. 

Atsižvelgiant į ekspertų pastebėjimus ir tyrimų duomenis, kuriuose apklausti studentai bei žmogiškųjų išteklių specialistai, būtina rasti būdų palengvinti įdarbinimo ar samdymo praktikai biurokratinių procesų eigą. Dėl to buvo parengta ši atmintinės įmonėms lietuvių bei anglų kalbomis. Panašią atmintinę, skirtą užsienio studentams, galima rasti čia. 

Kaip priimti užsienio studentą praktikai?

KIEK LAIKO GALI TRUKTI UŽSIENIO STUDENTO PRAKTIKA?

Praktikos trukmė, tikslai bei uždaviniai priklauso nuo studijų programos ir praktikos tipo. Praktika gali būti savanoriška, sumanioji, pažintinė, profesinė (mokomoji), baigiamoji arba Erasmus+. Savanoriškai praktikai užtenka tik studento ir įmonės raštiško susitarimo. Dėl praktikos tipo bei trukmės susisiekite su aukštojo mokslo institucija, kurios studentas nori atlikti praktiką jūsų įmonėje. 

NEAPMOKAMA PRAKTIKA

Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – aukštojo mokslo institucijos (AMI), praktikos institucijos ir studento pasirašyta trišalė praktinio mokymo sutartis. Prieš atlikdamas praktiką studentas sutartį suderina su AMI. Dėl užsienio studento praktikos bendradarbiavimas vyksta tarp įmonės, studento bei AMI tarptautinių ryšių skyriumi ar centru.  Jei praktika neapmokama, o studento leidimas gyventi Lietuvoje galiojantis, tvarka tokia pati kaip Lietuvos piliečiams. Ką jums reikia atlikti:

APMOKAMA PRAKTIKA

Jei norite samdyti užsienio studentą apmokamai praktikai, o studentas turi galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, numatyta tvarka tokia: 


SVARBU: jei turite klausimų arba reikia papildomos informacijos dėl LDU pildymo, susisiekite su „International House Vilnius“ Užimtumo tarnybos atstove. Jeigu kyla klausimų dėl darbo sutarčių sudarymo, kreipkitės į Darbo inspekciją.

Kaip įdarbinti užsienio studentą/absolventą?

Trečiųjų šalių pilietis, norėdamas studijuoti Lietuvoje ne ilgiau nei vienerius metus, gali gauti nacionalinę vizą (D), jeigu studijuoti ketina ilgiau - leidimą laikinai gyventi (LLG), o Europos Sąjungos arba ELPA* pilietis, kuris Lietuvos ketina būti ilgiau nei tris mėnesius, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo dienos - gali gauti teisės laikinai gyventi LR pažymėjimą. Studijų metu užsieniečiai, turintys bet kurį iš aukščiau paminėtų dokumentų, yra atleidžiami nuo pareigos įgyti leidimą dirbti ir gali būti darbinami iš esmės įprastine tvarka. Tai reiškia, jog jums nereikės padėti jam ar jai tvarkytis migracijos dokumentų, bei o biurokratinis įdarbinimo procesas nedaug skirsis nuo Lietuvos piliečio įdarbinimo.  

* Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija 

SKIRTUMAI DARBINANT UŽSIENIO ŠALIES PILIETĮ, STUDIJUOJANTĮ AR BAIGUSĮ STUDIJAS LIETUVOJE, NUO LIETUVIO: 

 • Darbo sutartis privalo būti pasirašoma dviem kalbomis - lietuviškai ir užsieniečiui suprantama kalba; 
 • Įdarbinus užsienio studentą/absolventą Sodrai kartu su 1-SD forma pildoma LDU forma. 

SVARBU: jeigu užsienietis jau baigė studijas Lietuvoje ir turi galiojantį LLG arba teisės laikinai gyventi LR pažymėjimą studijų arba darbo paieškos pagrindu, jiems reikės iš naujo teikti prašymą Migracijos departamente bei gauti naują LLG arba arba teisės laikinai gyventi LR pažymėjimą darbo pagrindu. 


SVARBU:

1. Dėl Sodros. Atleidus užsienietį ar pasibaigus darbo/praktikos sutarčiai, greta 2-SD formos redaguojama arba papildoma LDU forma. Jeigu užsienietis keičia darbovietę arba darbo poziciją, jam reikės tarpininkavimo rašto iš jūsų įmonės. Daugiau informacijos Migracijos departamento svetainėje apie tarpininkavimo raštus

2. Dėl Migracijos departamento. Užsieniečiai, darbdaviai, mokymo įstaigos, mokslo ir akademinės institucijos privalo informuoti Migracijos departamentą (ne vėliau kaip per septynias dienas) apie tam tikrus užsieniečio duomenų pasikeitimus, apie jo/jos nebuvimą, įsidarbinimą, darbo sutarties ar studijų nutraukimą ir kt. Daugiau informacijos rasite čia bei Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 36 straipsnio 3 dalyje. 

Kaip įdarbinti studentą, kilusį iš ES/ELPA šalies?

ES/ELPA piliečiai turi teisę būti Lietuvos Respublikoje iki trijų mėnesių, todėl per tą laiką jie gali būti įdarbinti be jokių papildomų dokumentų. Tačiau ES/ELPA piliečiai, planuojantys gyventi ir dirbti ilgiau nei tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį, turi gauti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (galioja iki penkerių metų).

ES/ELPA studentai gali dirbti 40 val./sav. bet kurioje studijų pakopoje. Baigę studijas ES/ELPA užsieniečiai gali gauti naują teisės laikinai gyventi LR pažymėjimą (galioja iki 5 metų).  Daugiau – Migracijos departamento svetainėje bei Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 1 straipsnio 2 dalyje.

Kaip įdarbinti studentą, kilusį iš ne ES/ELPA šalies? 

Trečiųjų šalių bakalauro studentai turintys leidimą laikinai gyventi (LLG) studijų pagrindu* gali dirbti iki 40 val./sav. ir jiems nereikia papildomo leidimo dirbti. 

* Studentai iš trečiųjų šalių gali dirbti, jei jie turi TRP arba nacionalinę vizą (D). Jiems nereikės gauti leidimo dirbti, jeigu jie turi LLG. Tačiau jei jie turi nacionalinę vizą (D), studentai taip pat turi gauti leidimą dirbti. Daugiau informacijos rasite čia.

Naudingos nuorodos

UŽSIENIO STUDENTŲ SAMDOS TVARKA

 • Darbo inspekcijos atmintinė darbdaviams samdant praktikai studentus: ką reikia žinoti norint išvengti pažeidimų, studento pareigos;
 • Užimtumo tarnybos informacija, ką svarbu žinoti, norint samdyti užsienio pilietį: leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka, užsieniečių įdarbinimas;
 • „International House Vilnius” Užimtumo tarnybos atstovės konktaktai, kuri konsultuoja užsieniečius bei įmones telefonu lietuvių bei rusų kalbomis;
 • Migracijos departamento tinklapis, kuriame galima registruotis individualiai konsultacijai ar registruotis konsultacijai arba skambinti telefonu.
 • „Vienaragiai LT“ organizuoja „Off the Record: HR” renginį, kurio tikslas – dalintis įžvalgomis ir gerosiomis praktikomis HR srityje bei sukurti erdvę verslo pažintims. 2022 metais Vienaragiai LT numatę organizuoti bent 6 tokius renginius. Apie renginius skelbiama Facebook bei LinkedIn paskyrose.

TEISINIAI DOKUMENTAI

ĮMONĖMS SKIRTOS MENTORYSTĖS BEI NARYSTĖS PROGRAMOS; ĮVAIROVĖS MOKYMAI BEI ĮRANKIAI

 • Startuolių asociacija „Vienaragiai LT“ organizuoja renginius (tarp jų ir HR darbuotojams skirtus) bei siūlo dviejų tipų narystę asociacijoje startuoliams;
 • Personalo valdymo profesionalų asociacija“ siekia sudaryti sąlygas aktyviam narių įsitraukimui bei tobulėjimui personalo valdymo srityje;
 • NVO „Lietuvos Įvairovės Chartijos asociacija“ siekia įgalinti organizacijas užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje, skatinti organizacijų atvirumą, socialinę atsakomybę, kurti įvairovės valdymo bei atvirumo standartus bei juos taikyti. Asociacija siūlo narystę, mokymus, konsultacijas;
 • Verslo mentorystės tinklas, kurį kuria „Versli Lietuva“;
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos” integravimo įrankiai, tarp jų – nemokami mokymai apie lygių galimybių užtikrinimo politiką darbo aplinkoje;
 • „Global Lithuanian Leaders” kuruoja „Talent Reach” programą, kuri padeda darbdaviams pritraukti talentus, plėsti verslo pažinčių tinklą, suteikia galimybę dalyvauti GLL renginiuose, mentorystės programose;
 • „Primum Esse” organizuoja mokymus vadovams įvairiomis temomis, įskaitant įvairovės ir įtraukties valdymą, taip pat strategijų kūrimą bei pokyčių įgyvendinimą;
 • „Countline” siūlo įvairius seminarus, jų tarpe:
Share: